In tờ rơi, flyer, tờ gấp giá rẻ

In tờ rơi, flyer, tờ gấp giá rẻ

  • In Online chuyên in tờ rơi giá rẻ tại TP HCM, TX LaGi (Bình Thuận) và các tỉnh thành khác trên toàn quốc
  • In tờ rơi giá rẻ (1000A4 chỉ 500k)in flyerin tờ gấp, in tờ rơi màu  với chất lượng sắc nét bằng công nghệ in offset và in kỹ thuật số
  • Thiết kế tờ rơi, brochure, catalogue theo yêu cầu khách hàng
  • Hỗ trợ in nhanh tờ rơi bằng công nghệ in kỹ thuật số đối với khách hàng cần gấp

Bảng báo giá in tờ rơi

Báo giá in tờ rơi giấy C100

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
1000650 đ / tờ650 đ / tờ1.350 đ / tờ
2000400 đ / tờ600 đ / tờ1.200 đ / tờ
3000400 đ / tờ600 đ / tờ1.200 đ / tờ
4000300 đ / tờ600 đ / tờ1.100 đ / tờ
5000300 đ / tờ500 đ / tờ950 đ / tờ
6000300 đ / tờ500 đ / tờ950 đ / tờ
7000300 đ / tờ500 đ / tờ900 đ / tờ
8000300 đ / tờ500 đ / tờ850 đ / tờ
9000300 đ / tờ500 đ / tờ850 đ / tờ
10000250 đ / tờ400 đ / tờ850 đ / tờ
12000250 đ / tờ400 đ / tờ850 đ / tờ
15000250 đ / tờ400 đ / tờ800 đ / tờ
16000250 đ / tờ400 đ / tờ800 đ / tờ
20000250 đ / tờ400 đ / tờ800 đ / tờ
30000250 đ / tờ400 đ / tờ750 đ / tờ
40000200 đ / tờ400 đ / tờ750 đ / tờ

Báo giá in tờ rơi giấy C150

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
1000700 đ / tờ750 đ / tờ1.400 đ / tờ
2000600 đ / tờ650 đ / tờ1.300 đ / tờ
3000600 đ / tờ650 đ / tờ1.300 đ / tờ
4000400 đ / tờ600 đ / tờ1.200 đ / tờ
5000400 đ / tờ550 đ / tờ1.000 đ / tờ
6000400 đ / tờ550 đ / tờ1.000 đ / tờ
7000400 đ / tờ550 đ / tờ1.000 đ / tờ
8000350 đ / tờ550 đ / tờ900 đ / tờ
9000350 đ / tờ550 đ / tờ900 đ / tờ
10000300 đ / tờ450 đ / tờ900 đ / tờ
12000300 đ / tờ450 đ / tờ900 đ / tờ
15000300 đ / tờ450 đ / tờ900 đ / tờ
16000300 đ / tờ450 đ / tờ900 đ / tờ
20000250 đ / tờ450 đ / tờ900 đ / tờ
30000250 đ / tờ450 đ / tờ800 đ / tờ
40000200 đ / tờ400 đ / tờ800 đ / tờ

Báo giá in tờ rơi giấy C300

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
5001.500 đ / tờ2.500 đ / tờ6.000 đ / tờ
10001.100 đ / tờ1.800 đ / tờ3.200 đ / tờ
2000900 đ / tờ1.600 đ / tờ2.300 đ / tờ
3000900 đ / tờ1.400 đ / tờ2.300 đ / tờ
4000900 đ / tờ1.200 đ / tờ2.300 đ / tờ
5000900 đ / tờ1.000 đ / tờ2.000 đ / tờ
6000900 đ / tờ1.000 đ / tờ2.000 đ / tờ
7000900 đ / tờ1.000 đ / tờ2.000 đ / tờ
8000900 đ / tờ1.000 đ / tờ2.000 đ / tờ
9000900 đ / tờ1.000 đ / tờ2.000 đ / tờ
10000800 đ / tờ900 đ / tờ2.000 đ / tờ
12000800 đ / tờ900 đ / tờ2.000 đ / tờ
15000800 đ / tờ900 đ / tờ2.000 đ / tờ
16000800 đ / tờ900 đ / tờ2.000 đ / tờ
20000800 đ / tờ900 đ / tờ1.900 đ / tờ
30000750 đ / tờ900 đ / tờ1.900 đ / tờ
40000750 đ / tờ900 đ / tờ1.900 đ / tờ