Mẫu thiệp cưới Q7

Mẫu thiệp cưới Q7

3.500 đ

3.500 đ

  • Màu sắc mẫu thiệp cưới: vàng.
  • Bộ thiệp cưới bao gồm: Bao thư chính và tờ lót đôi dầy.