Mẫu thiệp cưới Q47

Mẫu thiệp cưới Q47

7.900 đ

7.900 đ

  • Màu sắc thiệp cưới: Màu đỏ
  • Bộ thiệp cưới bao gồm: bao thư, thiệp chính(cắt laser), lót  đôi mỏng.