Mẫu thiệp cưới Q36

Mẫu thiệp cưới Q36

5.300 đ

5.300 đ

  • Màu sắc thiệp cưới: Màu vàng lợt nhũ
  • Bộ thiệp cưới bao gồm: bao thư, thiệp chính(cắt laser), lót  đôi mỏng.