Mẫu thiệp cưới Q21

Mẫu thiệp cưới Q21

5.500 đ

5.500 đ

  • Màu sắc - giấy thiệp cưới: giấy Ý màu xanh dương
  • Bộ thiệp cưới bao gồm:  Bao thư, Thiệp chính, Tờ lót báo, tờ lót mời.