Mẫu thiệp cưới Q20

Mẫu thiệp cưới Q20

5.500 đ

5.500 đ

  • Màu sắc - giấy thiệp cưới: giấy Ý nâu
  • Bộ thiệp cưới bao gồm:  Bao thư, Thiệp chính, Tờ lót báo, tờ lót mời.