Mẫu thiệp cưới Q17

Mẫu thiệp cưới Q17

4.000 đ

4.000 đ

  • Màu sắc thiệp cưới: màu đỏ nhung
  • Bộ thiệp cưới bao gồm: bao thư, thiệp chính, tờ lót báo, tờ lót mời.